Herpetofauna

Devisscher, S. 2012 Beheer van de stierkikker in Vlaanderen en Nederland

Crombaghs, B. 2012 Help de Boomkikker uit De Brand : Herintroductie boomkikker in Noord-Brabant : Voortgangsrapportage 2011

Crombaghs, B. 2008 Help de Boomkikker uit De Brand : Haalbaarheidstudie voor herstel van enkele voormalige leefgebieden in Noord-Brabant

Crombaghs, B. 2008 terugkeer van de boomkikker in Noord-Brabant : Projectvoorstel en haalbaarheidsstudie

Anon. 2007 Soortsbeschermingsplan Boomkikker : Beschermings- en ontwiikelingsplan in Noord-Brabant

Dorenbosch, M. 2002 Kolonisatie v.nwe drinkpoelen in landinr.Baarle-Nassau(monitoring periode 1994-2001)

Rouwhof, A. 2001 Beekdal van het Merkske: Broskens, geg. m.b.t. aangelegde poelen

Rombouts, J. 2000 Inventarisatie amfibieën 1999 werkgebied Natuurvereniging Mark en Leij

Spikmans, F. 1998 beekdal van ‘Het Merkske’ als leefgebied van de Boomkikker : Een onderzoek naar de mogelijkheden tot herintroductie van de Boomkikker in het gebied ‘de Manke Gooren’ in het beekdal van het Merkske

Crombaghs, B.H.J. 1997 Kolonisatie v.nwe drinkpoelen in landinr. Baarle-Nassau(mon.1994/96)

Smit, G.F.J. 1996 Kansen voor amfibieen in Noord-Brabant,de kamsalamander

Crombaghs, B. 1995 Kolonisatie v.nwe drinkpoelen in de landin- richting Baarle-Nassau

Stooker, G. 1992 Amfibieen in het oostelijk deel v.h.stroomge- bied v.d.Bovenmark

Marijnissen, K. 1986 Plan behoud,herstel amfibieenpop.rvk Baarle Nassau/Chaam

Okhuysen, M. 1986 Brief m.b.t.amfibie vriendelijke aanpassingen in waterlopen nov.1986

Meel, van E. 1985 Waarnemingen herpetofauna Merkske 1985

Meel, van E. 1984 Inventarisatie boomkikker Merkske

Smit, A. 1984 Notities tbv.NWC bezoek,29-8-1984,herpetofauna Merkske

Meel, van E. 1983 Waarnemingen Kikkers en padden Merkske

Meel, van E. 1983 Waarnemingen salamanders Merkske e.o.

Meel, van E. 1983 Waarnem. levendbarende hagedis Merkske

Meel, van E. 1982 Waarn.kaarten herpetofauna 1980/1982 Merkske

Smit, A. Kaarten 1:5000 herpetofauna, poelen Merkske