Flora

Inberg, H. 2013 Vegetatie- en plantensoortenkartering Regio Zuid 2012: 871 Merkske (bevat tevens rapportage over bodemanalyses op de Castelreesche Heide, opgesteld door Rudy van Diggelen

Maartense,K. 2012 Stroomgebied ‘t Merkske; Ecotopenkartering in onderzoeksblokken de Hoekbeemden en de Schrans

Kierkels, G. 2010 Monitoring van vijf kenmerkende soorten voor het stroomgebied van ‘t Merkske,2010

Kierkels, G. 2009 Vastlegging van het voorkomen van Knolsteenbreek in 2009 in het oostelijk deel van het natuurgebied ‘t Merkske

Cools, J. 2009 Beschermingsplan voor de knolsteenbreek in de provincie Noord-Brabant

Kierkels, G. 2008 Vastlegging botanische gegevens in 2008 van drie beemden in de Broskens en in Raijkens Schoor in natuurgebied ‘t Merkske

Kierkels, G. 2008 Vastlegging botanische gegevens over 2006 en 2007, perceel 28, De Halsche Beemden in natuurgebied ‘t Merskske

Buter, C. 2008 mosflora van de Hollandsche Bosschen, verslag van het inventarisatieonderzoek 2008

Buter, C. 2007 vondst van Warnstorfia pseudostraminea (Puntsikkelmos) in westelijk Noord-Brabant

Buter, C. 2006 mosflora in het beekdal van het Merkske : Een grensoverschrijdend onderoek : Verslag van het inventarisatieonderzoek 2004-2006

Ruth, P. van 2005 Object Het Merkske, waarnemingen tijdens FLORON-inventarisaties, 2005

Everts, F.H. 2003 Vegetatiekartering Merkske 2002

Vries, N.P.J. de 1997 Verspreiding plantesoorten Merkske, 1996 en 1997

Sessink, J.T.M. 1996 Leidraad verzameling en gebruik van flora- en vegetatiegegevens

Bijkerk, W. 1996 Soortskartering Merkske 1996

Pranger, D.P. 1995 Regionaal beheersschema Brabant-West : graslanden, heiden en veenmoerassen : basisdocument vegetatie

Bijkerk, W. 1992 Vegetatiekartering Merkske

Buskens, R.F.M. 1992 ‘t Merske (excursieverslag 31-5-1992)

1991 ‘t Merkske (flor.exc.beekdalgraslanden)31-5- 1991

Verhaert, E. 1987 Aanvullend veg.kundig onderz.v.h.Belgisch stroomgeb.Merkske

Cools, J.M.A. 1986 Floristische inventarisatie Merkskedal

Verhaert, E. 1986 Vegetatiekundig onderz.Belgisch stroomgeb.van het Merkske

Langbroek, E.K. 1985 Vegetatiekartering Baarle Nassau

Meel, van E. 1985 Klokjesgentiaan, breedbl. wespenorch. Merkske

Kokx, T. 1984 Terreingebruiksonderzoek percelen Merkske

Kokx, T. 1984 Vindpl. kl. valeriaan, waterdrieblad, Merkske

Kokx, T. 1984 Excursierapport flora Merkske

Westhoff, V. 1984 Waarnemingen zeldzame planten Merkske

Cools, J. 1984 Spoorwegemplacement Baarle-Nassau “grens”, excursierapport flora, inventarisatie adventieven, 25-7-1984

Buskens, R.F.M. 1983 PQ opnamen SBB t.b.v. vegetatiekart. vd Wal (Merkske)

Buskens, R.F.M. 1983 Streeplijsten flora Merkske

Kokx, T. 1983 Streeplijsten flora Merkske

Sbb, tilburg 1983 Kartering flora 1983 het Merkske,beschr.perc.

Stooker, G. 1983 Excursierapport flora Merkske

Stooker, G. 1983 Verspreidingskrtn. 1:25.000 planten Merkske

Buskens, R. 1983 orientatie in veg.elzen-essenbossen op vochtige,miner.rijke bodem

Zadelhoff, van E. 1981 Plantenwaarnemingen Merkske

Anon. 1973 Lijst zeldz.planten met uurhokfrequentie Merkske

Mennema, J. 1973 veg.waardering Merkske gebaseerd op flor. inventarisatie

Barendregt, A. 1973 ‘T Merkske

1972 Merkske, plantenstreeplijsten

Entrop, J.W.C. 1963 Excursierapport planten Merkske

Thijsen, W. 1963 Oeverlanden van Het Merkske, onder Castelre, “Halsche Beemden”, aangetroffen plantensoorten in vochtige hooilanden

Voo, E.E. van de 1957 Vennetje in Castelrese heide, 5-9-1957 (flora)

Voo, E.E. van de 1957 Vennetje bij de Avenue Henriette, 4-9-1957 (flora/vegetatie-opname)

Bosschere, H. de 1933 flora van Hoogstraten en Omstreken

Reijnen, R. 198 (kaarten groeiplaatsen Zaagblad, Karweisl, Hemelsleutel Merkske eo 1980/1983

Anon. 19 (Kartering vindplaats Moesdistel, Heikant

Kokx, T. Verspr.krten flora Merkske

Anon. Verspreidingskaarten 1:25.000 planten Merkske

Sbb, tilburg Verspreidingskaarten flora 1:10.000 Merkske

Sbb, tilburg Verspreidingskaarten flora 1:15.000 Merkske