Avifauna

Rijnen, E. 2009 Broedvogels in het stroomgebied van ‘t Merskske, territoriumkartering 2009

Wouters, J. 2008 Provinciaal Meetnet Avifauna: Verslag 2007 Manke Goren

Rijnen, E. van 2007 Castelreesche Heide, territoriumkartering broedvogels 2007

Kok, J. 2003 Broedvogels van Het Merkske in 2002

Krottje, G. 1998 Broedvogels van Het Merskske in 1998

Rouwhof, A. 1996 Broedvogelmonitoringproject de Broskens,seizoen 1996

Klemann, M.C.M. 1994 Broedvogels van het Merkske in 1993

Siemons, H. 1991 Nachtegalentocht 1990,1991,1992 ‘t Merkske

Eck, v. A. 1989 Broedvogelkartering 1989 van het Merkskedal

Eck, van A. 1989 Broedvogelkart. van het Merkskedal,1989

Siemons, H. 1988 Object Het Merkske, maandoverzicht waargenomen vogels 1988

Klop, A. 1984 Waarnemingskaarten vogels Merkske

Kokx, T. 1984 Waarnemingskaarten vogels Merkske

Meel, van E. 1984 Waarnemingskaarten vogels Merkske

Klop, A. 1984 Vogelwaarnemingen Merkske

Meel, van E. 1984 Korhoenderinventarisatie Merkske 1979-1984

Nuijten, A. 1984 Aanvullende geg. vogels Merkske.Singelheide

Sbb, tilburg 1984 Enige recente vogelw.relatienotageb.Merkske 1977-1984

Buskens, R. 1984 Vogelwaarnemingen stroomdalgeb. Merkske

Leestmans, J. 1984 Vogelwaarnemingen De Broskens,Merkske

Anon. 1983 Broedvogellijst Merkske 1981 t/m 1983

Nuijten, A. 1983 Vogels Castelreesche heide Baarle Nassau,1981 -1983

Leestmans, J. 1983 Aantasting slaapplaats regenwulp,Singelheide

Leestmans, J. 1983 Vogelwaarnemingen Merkske e.o. 1981;1983;1976-1982

Meel, E. van 1979 Herfst- en wintertelling 1978/1979 Merkske

Vwg, falco 1977 Broedvogels van de Withagen,Kwaalburgse heide en Boschhoven 1977

Groenendaal, M. 1972 Merkske en de Halsche Beemden