Algemeen

Bakker, T. 2014 Nieuwsbrieven Vrijwilligers het Merkske , Monitoringresultaten 2011,2012,2013.

Peerden, C. 2013 Terreinstudie: Hoekbeemden & Vogelenzang in Castelré (Opleiding Natuurgids).

Slootmaekers, D. 2011 Brook and river ecosystems including ‘t Merkske as a case study.

Anon. 2010 Visie EVZ’s Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Verschraegen, T. 2009 Zondereigen, van adders en korhoenders (voormalige rijkdom cultuurlandschap) : Interview met Jos Dufraing op 20 maart 1999).

Ierland, J. van 2007 hertog van Salm Salm, het vergeten stukje grensgebied : Volksverhalen, sagen, legenden, mythen en andere leugens uit het beekdallandschap van ‘t Merkske.

Anon. 2003 Rapportage BasisMonitor Recreatie Regio West-Brabant – Deltagebied 2002 : Verslag van het onderzoek in het Beekdal van ‘t Merkske.

Anon. 2003 Inrichtings- en beheerplan ecologische verbindingszones en landschapselementen in het landinrichtingsproject ‘Baarle-Nassau’.
Vergeest, F. 2002 Communicatiestrategie Merkske.

Leenders, K.A.H.W. 1999 Cultuur-Historisch overzicht van het ruilverkavelingsgebied Baarle-Nassau.

Verschragen, T. 1999 vallei van het Merkske.

Mensink, M. 1988 Reactie voorontwerp rvk Baarle Nassau.

Smit, A. 1988 Reactie voorontw. rvk Baarle Nassau,.

Anon. 1988 Ruilverkaveling Baarle Nassau, voorontw.plan.

Kramer, S.C. 1988 Landschapsgenese en mogelijkh.tot herst.land- sch.vormende processen dal Merkske.

Cools, J.M.A. 1987 Landschapsecol.ond.Merkske,relatie veg.-abiot milieufactoren.

Anon. 1986 Ontwerpteksten landschapsplan ten behoeve van concept-ontwerp ruilverkaveling Baarle-Nassau.

Kokx, T. 1984 Terreingebruiksonderzoek percelen Merkske.

Buskens, R. 1984 Orient.ond.naar de aanwezigheid v.terrestr. chironomidelarven hooil.Merkske.

Sbb, tilburg 1984 Sheets verspreidingskrten (broed)vogels Merkske.

Bohemen, H.D. van 1984 Advies gebieden Castelre en Chaamse beken.

Ven, van de J.A. 1984 NWC advies Castelre Landinrichting Merkske.

Zadelhoff, van F.J. 1984 Merkske,begrenzing en status relatienotageb.

Provincie, nbr. 1984 Advies grens, status relatienotageb. Merkske.

Zadelhoff, van E. 1984 Onderzoeksvoorstel Merkske.

1984 Onderzoek Merkske en grens-park “Postel”.

Smit, A. 1984 Literatuurgeg.tbv NWC bezoek Merkske,29-8-84.

Raak, J. van 1984 Spoorlijntje, een uniek natuurgebied op de Belgisch-Nederlandse grens.

Wg.relatienota 1983 Begrenz. reserv., beheersgeb. Dal vh. Merkske.

Sbb, utrecht 1981 Advies landschapsbouw Baarle Nassau.

Veldhorst, A.D.M. 1979 Cultuurhist. onderzoek rvk Baarle Nassau.

Bohemen, H.D. van 1979 Advies NWC rvk Baarle Nassau/Alphen en Riel.

Anon. 1978 Natuur en landschap in Baarle Nassau en Alphen en Riel, inventarisatierapport.

Anon. 1977 Nota m.b.t. de aangevraagde ruilverkaveling “Baarle-Nassau”op basis van recent verzamelde inventarisatiegegevens.

Moller-pillot, H.K.M. 1976 Kultuurhist.inv.rvk gebied Baarle Nassau eo.

Westhoff, V. 1976 Ruilverkavelingsaanvrage Baarle Nassau d.d.20 mei 1976.

Visser, T.J. 1976 Globaal overz.geomorfol.,landschap.betek. be- ken in rvk geb.Baarle-Nassau.

Anon. 1976 Notitie op basis van enige aanvullende, recent verzamelde botanische gegevens m.b.t. de aangevraagde ruilverkaveling Baarle-Nassau.

Stapelveld, E. 1974 Rapp. “Merkske i/d bocht”, conclusies aankoop.

Thijsen, W. 1973 ‘t Merkske in de bocht, een milieubouwkundige verkenning van een stroomdallandschap.

Barendregt, A. 1972 Oeverlanden van ‘t Merkske,inv.verslag.

, Kroon de G.H.J. 1969 stroomdallandschap van het Merkske.

Kamer, van de J.C. 1964 Aanvulling aankoopplan Baarle Nassau Merkske.

Thijsen, W. 1963 Aankoopplan, advies Merkske Baarle Nassau.

Anon. 1959 Overzicht van de natuurgebieden in de gemeente Baarle-Nassau.

Bakker, T. 8 ‘T Merkske, Monitoringsresultaten 2010 (In: Nieuwsbrief Vrijwilligers ‘t Merkske, najaar 2010).

Havermans, R. Mark.